Mladí hasiči SDH Zličín

Souběžně s hlavní činností SDH Zličín působí v rámci sboru i kolektiv mladých hasičů. První zmínka o dětském oddíle se objevuje již v roce 1986. Od tohoto roku se družstva mladých hasičů účastnila mnoha soutěží, ale rovněž mimosoutěžní činnost byla velice bohatá. Velká část dnešních členů začínala právě v dětském oddíle a některým se hasičské řemeslo stalo tak oblíbené, že jsou členy dodneška. Během dlouholetého působení se v kolektivu vystřídala řada zkušených vedoucích z řad dospělých hasičů a hasiček.

Do činnosti hasičské mládeže se zapojuje mnoho věcí. Její náplní je teoretická i praktická příprava, přizpůsobená samozřejmě věku a schopnostem dětí. Nehrajeme tedy jen hry, ale učíme se pracovat s hadicemi, znát hasicí přístroje, hasičskou techniku, základy první pomoci, ale rovněž dovednostem manuálním. Vždyť vázat uzle, překonat překážku po laně, vyšplhat, orientovat mapu pomocí buzoly apod. patří k nezbytným základům úspěchu. O tom, jak jsme se přes rok připravovali, nám ukáže soutěžní hra Plamen. Ta se koná každý rok ve dvou okresních kolech, jarním a podzimním. Na jaře se soutěží v požárním útoku a podobných, na hasičskou činnost specializovaných disciplínách, naopak na podzim má soutěž charakter orientačního běhu, kdy je na trase rozmístěno několik stanovišť a družstvo zde plní úkoly jako je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, první pomoc a podobně.

Hasičem se chce stát každý. Pokud chcete zkusit, co je to být hasičem, najít si nové kamarády, zažít spoustu zábavy a udělat něco pro svou fyzičku, přijďte mezi nás. Tréninky se konají každou středu od 16:30 hod na hasičárně ve Zličíně.